شکوه آفرینش

شکوه آفرینش

پربازدیدترین مطالب

مستندهای مواهب (اعجاز قرآن)- قسمت های 6-10

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مستندهای مواهب (اعجاز قرآن)

قسمت های 6 تا 10

 

سری مستندهای مواهب به بررسی آیات و نشانه های خداوند در طبیعت که در کتاب خالق آن ها، قرآن بیان شده است، می پردازد.

دیدن این مستندهای علمی را از دست ندهید.

 

شامل:

6- دریاهایی که با یکدیگر ترکیب نمی شوند

7- تشکیل آب های زیرزمینی

8. کاهش سطح زمین از مرزهای دور افتاده خودش

9. خانه عنکبوت

10. مادگی و نرینگی در گیاهان

 

مستندهای مواهب (اعجاز قرآن)- قسمت های 1-5

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مستندهای مواهب (اعجاز قرآن)

قسمت های 1 تا 5

 

سری مستندهای مواهب به بررسی آیات و نشانه های خداوند در طبیعت که در کتاب خالق آن ها، قرآن بیان شده است، می پردازد.

دیدن این مستندها را از دست ندهید.

 

1- جهانِ در حال گسترش

 

2- انفجار بزرگ

3- بادهای بارورکننده

4- زنبور عسل ماده

5- مدارهای معین نجومی

 

 

 

 

 

 

...

...