شکوه آفرینش

شکوه آفرینش

پربازدیدترین مطالب

ویدیوهای نجوم و خداشناسی (پرسمان علوم طبیعی)

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ویدیوهای نجوم و خداشناسی

(پرسمان علوم طبیعی در قرآن)

 


 

 

 

99-11-8 پرسمان علوم طبیعی در قرآن (ماده تاریک و انرژی تاریک چیست؟)

 

ماده تاریکو انرژی تاریک  چیست

 

عظمت کیهان

...

...

...

...